Savanorių pr. 178, Vilnius
Tel.: +370 5 2323023
Faks.: +370 5 2395117
info@infospalvos.lt
Memory is like an orgasm. It's a lot better if you don't have to fake it.
FutureVoice IT SAUGUMAS IT PROJEKTAI

Praėjus dviems tūkstančiams penkeriems metams nuo laiko skai�iavimo prad�ios m�s� mintys ir svajon�s tapo juridini� asmen� registro �ra�u. Rankos �ib�jo, akys dreb�jo, kai UAB �Infospalvos� egzistavimo �rodyme ved�ja Vilimant� riet� paskutin� savo para�o ving�.

Internet� atradome ir pamilome dar nemokamo telefono laikais. Esame jauni, siekiam tobulyb�s, pasiry�imu degan�ios akys yra neatsiejama m�s� komandos dalis.

UAB �Infospalvos� veiklos sritys yra �ios: